پایان نامه و پروژه پایانی مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک در 157 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 9
فرمت فایل docx
حجم فایل 3418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 157
مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک

فروشنده فایل

کد کاربری 23111
کاربر

مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک 

در 157 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چکیده :

 

به منظور بررسی مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی تعداد 100 نفر از والدین کودکان ناتوان هوشی با 100 نفر والدین کودکان عادی مورد مقایسه قرار گرفتند . افراد مورد نظر ازوالدین دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنایی و عادی شهر اراک در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند .وبا روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند از تعداد کل نمونه 100 نفر را مادران و 100 نفر را پدران تشکیل می دهند به این ترتیب که والدین کودکان ناتوان هوشی را 50 مادر و 50 پدر و والدین با کودکان عادی نیز شامل 50 پدر و 50 مادر می باشد.

 

همچنین وجود مشکلات روانشناختی در پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج آزمون t مستقل برای دو گروه از والدین  نشان داد که والدین با کودکان ناتوان هوشی مشکلات روانشناختی بیشتری را در مقایسه با والدین کودکان عادی تجربه می کنند . تفاوت بین آنها در زمینه های شکایات جسمنانی ، حساسیت فردی ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، روان پریشی و حالات وسواسی معنا دار بوده و در زمینه های ترس مرضی حالت پارانوئیدی تفاوت معناداری بین والدین دو گروه وجود ندارد ، نتایج آزمون t وابسته برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین پدران و مادران با کودکان ناتوان هوشی نشان می دهد که مادران مشکلات روانشناختی بیشتری را در مقایسه با پدران تجربه می کنند و تفاوت بین پدران و مادران در زمینه های شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی ، افسردگی ، پرخاشگری ، اضطراب ، حالات وسواسی تفاوت معنی داری وجود دارد ودر زمینه های ترس مرضی ، روان پریشی و حالات پارانوئیدی تفاوت معناداری بین پدران و مادران کودکان با ناتوانی هوشی وجود ندارد .

 

 فهرست مطالب

چکیده :

 

مقدمه

 

فصل اول

 

کلیات

 

بیان مسئله

 

سوالات پژوهش

 

اهمیت پژوهش

 

اهداف تحقیق:

 

متغیرهای پژوهش

 

فرضیه های پژوهش

 

تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

تعریف متغیرهای پژوهش:

 

فصل دوم

 

پیشینه تحقیق

 

تاریخچه ناتوانی هوشی:

که دچار اشکالات مشخص شده ذهنی و جسمی هستند ، بستگی به شرایط و آگاهیهای اجتماعی ،

 

تعریف ناتوانی هوشی

 

طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی:

 

ناتوانی هوشی  خفیف

 

ناتوانی هوشی متوسط

 

ناتوانی هوشی شدید

 

طبقه بندی برای هدفهای آموزشی :

 

 

 

1-   کودکان ناتوان هوشی  آموزش پذیر [1]:

 

2-   کودکان ناتوان هوشی تربیت پذیر[2]:

 

3-   کودکان ناتوان هوشی حمایت پذیر[3]

 

علل ناتوانی هوشی

 

خانواده[4]

 

خصوصیات  خانواده

 

تركیب خانواده

 

خانواده تك والد و خانواده طبیعی

 

سن والدین  

 

ترتیب تولد كودكان

 

1)     واکنش اضطرابی :

 

2)     تمایل به طرد کودک :

 

3)     احساس گناه والدین :

 

4)     افسردگی :

 

5)     خشم :

 

6)     مشکلات زناشویی :

 

مراحلی که والدین کودکان ناتوان هوشی در سازگاری [5]طی می کنند.

 

1)     مرحله آگاهی از خطر[6] :

 

2)     مرحله مقاومت [7]

 

مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک ناتوان هوشی

 

3)     مرحله فرسودگی [8]:

 

فشار روانی بر روی والدین کودکان ناتوان هوشی

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر خانواده

 

تاثیر كودك ناتوان هوشی بر تعاملات خانوادگی

 

تاثیركودك ناتوان هوشی بر رابطه بین پدر و مادر

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر پدر :

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر مادر:

 

موقعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با كودكان ناتوان هوشی

 

تاثیر میزان تحصیلات والدین در سازگاری با كودك ناتوان هوشی

 

تاثیر مذهب در خانواده دارای كودك ناتوان هوشی

 

 «تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی»

 

تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر دارای فرزند ناتوان هوشی:

 

تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین :

 

تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیات انجام شده در خصوص جنسیت كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر والدین

 

تحقیقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر روی والدین

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق:

که دچار اشکالات مشخص شده ذهنی و جسمی هستند ، بستگی به شرایط و آگاهیهای اجتماعی ،

 

تعریف ناتوانی هوشی

 

طبقه بندی کودکان ناتوان هوشی:

 

ناتوانی هوشی  خفیف

 

ناتوانی هوشی متوسط

 

ناتوانی هوشی شدید

 

طبقه بندی برای هدفهای آموزشی :

 

 

 

1-   کودکان ناتوان هوشی  آموزش پذیر [1]:

 

2-   کودکان ناتوان هوشی تربیت پذیر[2]:

 

3-   کودکان ناتوان هوشی حمایت پذیر[3]

 

علل ناتوانی هوشی

 

خانواده[4]

 

خصوصیات  خانواده

 

تركیب خانواده

 

خانواده تك والد و خانواده طبیعی

 

سن والدین  

 

ترتیب تولد كودكان

 

1)     واکنش اضطرابی :

 

2)     تمایل به طرد کودک :

 

3)     احساس گناه والدین :

 

4)     افسردگی :

 

5)     خشم :

 

6)     مشکلات زناشویی :

 

مراحلی که والدین کودکان ناتوان هوشی در سازگاری [5]طی می کنند.

 

1)     مرحله آگاهی از خطر[6] :

 

2)     مرحله مقاومت [7]

 

مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک ناتوان هوشی

 

3)     مرحله فرسودگی [8]:

 

فشار روانی بر روی والدین کودکان ناتوان هوشی

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر خانواده

 

تاثیر كودك ناتوان هوشی بر تعاملات خانوادگی

 

تاثیركودك ناتوان هوشی بر رابطه بین پدر و مادر

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر پدر :

 

تاثیر کودک ناتوان هوشی  بر مادر:

 

موقعیت اقتصادی – اجتماعی والدین با كودكان ناتوان هوشی

 

تاثیر میزان تحصیلات والدین در سازگاری با كودك ناتوان هوشی

 

تاثیر مذهب در خانواده دارای كودك ناتوان هوشی

 

 «تحقیقات انجام شده در خصوص والدین کودکان ناتوان هوشی»

 

تحقیقات انجام گرفته بر روی مادران کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیقات انجام گرفته در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر دارای فرزند ناتوان هوشی:

 

تحقیقات انجام شده در مورد تاثیر کودک ناتوان هوشی بر زندگی زناشویی والدین :

 

تحقیقات انجام شده در رابطه با سازگاری والدین با کودک ناتوان هوشی :

 

تحقیات انجام شده در خصوص جنسیت كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر والدین

 

تحقیقات انجام شده در خصوص سن كودكان ناتوان هوشی و تاثیر آن بر روی والدین

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

روش تحقیق:

 

جامعه آماری:

 

نمونه :

 

روش نمونه گیری:

 

روش جمع آوری اطلاعات :

 

ابزار پژوهش

 

ابعاد این آزمون شامل:

 

اعتبار آزمون:

 

پایایی آزمون :

 

پایایی آزمون در ایران

 

اعتبار آزمون90  ScL  در ایران

 

روشهای تحلیل آماری داده های پژوهش :

 

فصل چهارم

 

تحلیل داده ها

 

مقدمه

 

بخش اول ) تجزیه و تحلیل توصیفی

 

جدول 2-4 : توزیع فراوانی جنسیت كودكان ناتوان هوشی

 

 1. 1.      توصیف تحصیلات والدین دو گروه

 2. 1.      توصیف نمرات وسواس اجباری والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 

ب) توصیف مقایسه ای نمرات والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 

 1. 2.      توصیف نمرات حساسیت در روابط متقابل والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 2. 3.      توصیف نمرات افسردگی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 3. 4.      توصیف نمرات اضطراب والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 4. 5.      توصیف نمرات پرخاشگری والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 5. 6.      توصیف نمرات ترس مرضی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 6. 7.      توصیف نمرات افكار پارانوئیدی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 7. 8.      توصیف نمرات روان پریشی والدین کودکان عادی و ناتوان هوشی

 

ج) توصیف مقایسه ای نمرات پدر و مادر  کودک ناتوان هوشی

 

 1. 1.      توصیف نمرات شكایت جسمانی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 2. 2.      توصیف نمرات وسواس اجباری پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 3. 3.      توصیف نمرات حساسیت در روابط متقابل پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 4. 4.      توصیف نمرات افسردگی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 5. 5.      توصیف نمرات اضطراب پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 6. 6.      توصیف نمرات پرخاشگری پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 7. 7.      توصیف نمرات ترس مرضی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 8. 8.      توصیف نمرات افكار پارانوئیدی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 9. 9.      توصیف نمرات روان پریشی پدر و مادر کودکان ناتوان هوشی

 

 

 

بخش دوم ) تجزیه و تحلیل استنباطی

 

بررسی فرضیه های پژوهشی :

 

بررسی فرضیه اول

 

جدول 25 – 4 : آمار نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی فرضیه اول 

 

جدول 26 – 4 : نتایج آزمون مقایسه میانگین نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی  فرضیه اول 

 

بررسی فرضیه دوم

 

جدول 27 – 4 : آمار نمرات خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی فرضیه دوم 

 

جدول 28 – 4 : نتایج آزمون مقایسه میانگین خرده مقیاس های آزمون SCL90 در بررسی  فرضیه دوم

 

فصل پنجم

 

نتیجه گیری

بررسی نتایج

 

الف :بررسی نتایج مربوط به فرضیه اول در عوامل نه گانه  پرسشنامهSCl 90

 

1.شكایات جسمانی

 

2.حالات وسواسی – اضطراری

 

3.حساسیت در روابط متقابل

 

4.افسردگی

 

5.اضطراب

 

5.پرخاشگری

 

7.ترس مرضی

 

 8.افكار پارانوئیدی 

 

9. روان پریشی

 

ب: بررسی نتایج مربوط به فرضیه دوم درعوامل نه گانه پرسشنامه  SCL90 

 

2. حالات وسواسی -  اضطراری

 

3.حساسیت در روابط متقابل

 

4.افسردگی

 

5.اضطراب

 

6. خصومت(پرخاشگری)

 

7.ترس مرضی

 

8. حالات پارانوئیدی

 

9. روان پریشی

 

محدودیت های پژوهش

 

پیشنهادات

 

منبع : فایل و پروژه دانشجویی |مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی شهر اراک
برچسب ها : هوشی ,ناتوان ,کودکان ,والدین ,نمرات ,توصیف ,ناتوان هوشی ,کودکان ناتوان ,والدین کودکان ,      توصیف ,توصیف نمرات ,      توصیف نمرات ,والدین کودک